برای کسب اطلاعات بیشتر در جهت درخواست برگذاری این سمینارها یا کارگاه های اموزشی در ایران با ما تماس حاصل نمایید.